Kirkens Fornyelse er Re-Formation


Fællesskabet KIRKELIG FORNYELSE

KIRKELIG FORNYELSE er en vision om, at kirken er Himmeriget på jorden i din menighed, samlet i din kirke under prædikestolen, hvor Guds ord bliver udlagt, omkring alterbordet, hvor Jesu legeme og blod bliver uddelt. Her er Himlen allerede til stede på jorden. 

 

Kirkelig Fornyelse er et arbejds- og bønnefællesskab. Derfor er KIRKELIG FORNYELSE blevet organiseret. Vi beder og arbejder for en sand fornyelse af den menighed, som hver enkelt tilhører, og af hele Den danske Kirke.

 

Kirkelig Fornyelse er en livsform, hvor grundstammen er søndagsgudstjenesten i Guds hus, og rammen er den regelmæssige morgen- og aftenbøn. Det er at leve som Kristus-vidne på sin arbejdsplads og at bruge nadveren og skriftemålet ofte.

Fællesskabets aktiviteter består hovedsageligt i udgivelsen af bladet Re-formatio og afholdelse af et årligt landskonvent i Kristi Himmelfartsdagene.
For arrangementer i løbet af året henviser vi til gudstjenestefællesskabet Sankt Ansgar Fællesskabet, hvis arrangementer kan ses her.

Til Top